او خواهد امد

 

او خواهد آمد


و جهان دارای یک حکومت خواهد شد .

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 23 بازدید
کوله پشتی

آدمي به خودي خود نمي افته اگر هم بيفته از سمتي مي افته کـه بـه خـــدا تکيه نکرده باشه