روز عرفه

 

سلام به امام زمان ما، امامی که علوم  هستی پیش اوست . عزیز حضرت زهرا(ع)، شاه راهها را مه گرفته ، دلها را غم گرفته ، اتصال  با خدا قطع شده خیانت زیاد گشته ، مردان به زنان خیانت میکنند زنان به مردان، باور به به قیامت از میان رفته، جهان را کفر گرفته ، مسلمان رنگ عوض کرده اند. فرهنگ غرب همه جا را گرفته، مسلمان زندگی در سرزمین کفر را افتخار می دانند . و حمایت از کفار می کنند. مانند خوارج تفسیر دین می کنند. در روز عرفه شما هم برای  ظهور خود دعا کنید، که عزیز خدایید. ما هم دعا می کنیم ، خدا کند که بیایید   الا که راز خدای ،  به عزت و جبروت خدا، به شما قسم از خدا بخو اهید که ظهور شما را نزدیک کند که ما خیلی خسته شده ایم آقاما.

 

 

 از دوستان التماس  دعا  دارم        

دعا کنید برای ظهور آقا ی ما

      hgoli

 

/ 0 نظر / 16 بازدید