بنام خداوند بخشاینده بخشایشگر

 

خدایا تو را عاشق دیدم و غریبانه عاشقت شدم.
تو را بخشنده پنداشتم و گنه کار شدم..........
تو را وفادار دیدم و بی وفایی نمودم ولی هر کجا که رفتم سرشکسته بازگشتم.
تو را گرم دیدم و در سردترین لحظات به سراغت آمدم.


 الهی  از توبه شکن ات چه دیده ای؟ همچنان بخشنده و توبه پذیر و مشتاق بنده ات  ماندی؟؟؟
 
 

 

خدایا دلم خیلی گرفته،از فاصله ها ، از نامهربانی مردمان ،

  ای آگاه از رازهای دل.  درمان دلم شمایید، . عقل نافص عاشق زیبائی دنیا شد. زیبای ترا نادیده گرفتم در حالی در همه حال با من بودی ،ای مهربانم

خدایا: همدم تنهائی ام دوستت دارم./ 0 نظر / 13 بازدید