آرامش کجاست؟

 

    

سپاس پروردگاری را که مایه آرامش دلها است و انسانها را به صلح و دوستی دعوت کرد.  پیامبران را فرستاد تا راهنمای بشر باشند.  احکام الهی را میان مردم جاری کنند.   خوب زندگی کردن، خوب بودن را به مردم بیاموزند. خدای متعال جسم را از دو بعد آفرید. بعد روحانی، و بعد جسمانی ، برای هر کدام غذای مخصوص قرار داد . که باعث رشد و نمو انسان باشد.

بعد روحانی را در اولویت قرار داد تمام صفات حمیده و خوب، مال بعد روحانی می باشد. که  انسان را متعالی می کند. وقتی به معرفت رسید خواب ندارد. می شود یک عاشق به حق.

اما غذای جسم نیازیها مادی در حد اعتدال، اگر فراتر رفت باعث سقوط انسان می شود. آن موقع  انسان  موجود خطرناک می شود . که در خود احساس شخصیت نمی کند . متأسفانه در این عصر نیازهای جسمانی وحشتناک تقویت شده که طغیان و سرکشی بیداد می کند . باورها بی رنگ شده. این سبب افسردگی و غمگینی ما انسانها شده فرهنگی غربی که شرق و غرب را فرا گرفته و از حیث فرهنگ همه غربی شد ه اند،  (رسانه و ماهواره ) تحقق حاکمیت  شیطانی، رواج فساد و فحشاء ، آیا می شود سخن از آرامش آورد ؟ فراموشی معنویات نابودی انسانها را در بر دارد . 

اتصال به بالا را قطع نکنیم.  از خدا کمک بخواهیم ما را در حصار محکم خود ما را قرار دهد.

                                         اللهم صلی علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم

 

/ 0 نظر / 27 بازدید