هر کس به رضای من عمل کند سه خصلت را ملازم وی قرار می دهم

در حدیث معراج می فرماید:

 هر کس به رضای من عمل کند

سه خصلت را ملازم وی قرار می دهم:

به وی توفیق و معرفت شکری عطا می نمایم

که با جهل آمیخته نباشد، 

وذکرویاد خود رابه وی می شناسانم

به گونه ای که هرگز به نسیان مبتلا نگردد،

ومحبت خودرا روزی وی می گردانم به طوری

که محبت هیچ کس را بر محبت من ترجیح ندهد.

وچون به من محبت ورزد ، من نیز به وی محبت می ورزم

وچشم قلبش را به جلال  خود می گشایم  و بندگان خاص

خود را بر وی مخفی نمی نمایم و با او در تاریکی شب

و روشنایی روز نجوا نموده وپنهانی سخن می گویم

تا آنکه گفتارش با بندگان

 من بریده شده و مجالست و رفت و آمدش با ایشان قطع گردد ،

وکلام خود و ملائکه ام را به او می شنوایانم و آن سری راکه

از خلق خود پنهان داشته ام به او می شناسانم و لباسی

از حیاء بر قامتش می پوشانم تا همه ی خلق از او حیاء 

ورزند و بر  زمین در حالی راه رود که آمرزیده باشد و قلب

او را وسیع و فراگیر و بینا  قرارا می ده وهیچ امری از

بهشت و جهنم را بر او پنهان نمی نمایم.

 

علامه حسن زاده عاملی

/ 0 نظر / 21 بازدید