طهارت عالم

عالم بر اساس طهارت و پاکی خلق شده است

و لذا انسان باید بر اساس اصل عالم که همانا طهارت و پاکی است

زندگی کند تا با جهان آفرینش که پاک و طاهر است هماهنگ باشد.


لذا در روایت از حضرت رسول نقل شده است که

:(دم علی الطّهاره یوسع رزقک)(1)،

یعنی بر پاکی و طهارت، مداومت و استمرار داشته باش تا روزی ات

توسط رزاق و فیاض علی الاطلاق، افزایش یابد. پس سبب مزید

و افزایش روزی طهارت است.

 

علامه حسن زاده آملی

 

/ 0 نظر / 22 بازدید