سخت ترین چیز در عالم

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم
حواریون به عیسى گفتند:
اى معلم خوب به ما بیاموز که سخت ترین چیزها در عالم چیست ؟
فرمود: سخت ترین چیز خشم خداوند بر بندگان است .
گفتند: به چه وسیله مى توان از خشم خداوند در امان بود؟
فرمود: به فرو بردن خشم خود
پرسیدند: منشاء خشم چیست ؟
پاسخ داد: الکبر و التجبر و المحقرة الناس
خود بزرگ بینى ، گردن کشى و تحقیر مردم .
…………………………………………………………
۹۱- بحار: ج ۱۴، ص ۲۸۷٫

/ 0 نظر / 10 بازدید