خطبه حضرت علی (ع) درباره آخر الزمان

 

 خدایا: ترا به عرش و ملکوتت قسمت می دهم صاحب دنیا را بفرست. که زندگی در آخر الزمان برای ما خیلی سخت شده است . دین ما را حفظ کن.

اللهم صل علی محمد و وال محمد و عجل فرجهم.

  

 حضرت على (علیه السلام) در یکى از خطبه هاى خود در اوصاف و احوال مردم در آخر الزمان مى فرماید:


در هوش و ذهن خود بسپارید که نشانه هاى آنروزگار این چنین است، اگر هر آینه مردم نماز خواندن را برانداختند و آن گاه که امانت دارى ضایع شود و نبودن افراد امین و آن گاه که دروغ پردازى و جو سازیهاى دروغین به چشم مردم روا و پسندیده شود و آن زمان که رشوه گیرى رسم رایج و مسئله معمولى شود و آن زمان که مردم ساختمانهاى بزرگ و دیدنى بر پا مى کنند، دیندارى را به خاطر دنیا فروختند و به کنار گذاشتند.
در تمام زمینه ها دوستى و همنشینى و همکارى، آن ها با سفیهان و بى خردان و افراد تهى مغز مى گذرانند
و در تمام اوضاع و احوال با زنان همعقیده و همراهى و کارها را به آن ها واگذار مى کنند و زمام امورشان به دست زنها مى افتد یعنى آن طور که آن ها بپسندند. همانطور باید بشود و آن زمان خویشاوندى و مسئله فامیل و خانواده از بین مى رود و مردم نسبت بهمدیگر بى اعتنا میشوند
و آن زمان مردم مدام پیرو هوى و هوسها مى شوند.
مردم آن زمان نسبت به قتل و خون ریزى ها، بى اعتنا و به آن اهمیتى نمى دهند.
و آن زمان صبر و بردبارى در میان مردم ضعیف مى شود. (یعنى رواج خشونت و بى حوصلگى و عصبانیت.)
زور و ستمکارى و قلدرى کردن مایه فخر و سربلندى مى شود.
و آن زمان بزرگان و دولتمردان و امیران، همه در فساد کارى علنى و آشکارند.
آن زمان وزیران همه ظالمند.
و آن زمان چهره هاى سرشناس و شخصیت ها، همه خیانت کارند.
با سوادان و خوانندگان همه فاسد و بى بند و بار مى شوند.
و آن زمان گواهى و شهادت به ناحق و ناروا دادن، آشکار مى بینى.
و آن زمان فحشا علنى مى شود و در میان مردم ظاهر و نمایان مى بینى
در تهمت و افترا بى اهمیتند.
گنه کارى و طغیان کردن در میان مردم مشاهده مى شود.
و آن زمان قرآن ها زیبا و خوش نقش نگار مى شود.
و آن زمان مسجدها آراسته و پر رزق و برق است.
و آن زمان گلدسته هاى مساجد بلند و باعظمت مى شود.
و آن زمان اجتماعات مختلف مردم بسیار است.
هوى و هوسها بسیار و سر گرمیها متنوع مى شود.
و پیمانها و سنت ها از هم گسسته و مردم نسبت به همدیگر بى وفا مى شوند.
و آن زمان زنها با مردان خود در کار و تجارت مشارکت مى کنند، از حرص و ولعى که به دنیا دارى دارند.
و آن زمان صداى خوانندگانى فاسد، همه جا را فرا خواهد گرفت و با خوانندگى آن ها فساد را توسعه و هوسهاى مردم را تحریک مى کنند و مردم مدام به صداى این خواننده ها گوش فرا مى دهند.
و آن زمان مى بینى که بزرگان و سردمداران مردم از پست ترین افراد جامعه هستند.
و آن زمان مردم از ترس افراد فاسد و بى شرمى، پرهیز و به او احترام مى کنند.
و آن زمان مردم باور دارند سخنان دروغ پردازان را و یا از روى ناچارى حرفهاى او را تایید مى کنند.
و آن زمان افراد خیانت کار به مال و ناموس، مردم او را فرد مطمئن مى دانند.
و آن زمان مردم مطرب مى شوند و انواع آلات موسیقى را به کار مى برند.
و آن زمان دشنام دادن و ناسزاگویى در میان مردم، به این و آن و از گذشتگان رواج و طبیعى مى یابد.
و آن زمان زنهاى هوسباز بر سواریها سوار شوند و بتازند و خودنمائى کنند و آن زمان که زنها خود را همچون مردان در آورند. (از لحاظ لباس و آرایش و رفتار و کردار و...)
و آن زمان که مردان خود را همچون زنان در آورند. (ظریف و لطیف و ملوس بنمایانند خود را همچون دختران و زنان و همچون آن ها لباس و آرایش و رفتار کنند.)
و آن زمان که مردم بدون آن که چیزى را دیده باشند به آن شهادت و گواهى مى دهند که این چنین است و یبه ناحق آن چنان بود.
و آن زمان دقت و تحقیق نمى کنند براى دین و آیین خود و تنها مسایل مادى و اهداف دنیایى را دنبال مى کنند.


و آن زمان مردم توان و تلاش خود را مدام براى دنیا و هوسهاى آن مى کنند، به حدى که آخرت را فراموش خواهند کرد و به آن بى اعتنا هستند.
و لباس از چرم گوسفند بر تن خود مى کنند و در حالى که دلهاى آن ها همچون گرگ درنده است.
و دلهاى آن ها گندیده تر از لاشه کردارى متعفن است.
و تلخ ‌تر از زهر کشنده است.
پس در آنوقت و آن زمان واى واى که مردم به چه حال و روزى خواهند بود.
آن زمان فریاد بر خواست از دل مردم همواره از فریاد رسى خواهد بود و انتظار گشایش و توقع فرجى در حال و کار خود دارند.
و آن گاه است که لحظه پیش بینى شده یعنى ظهور حضرت مهدى (عج)نزدیک خواهد بود.
)بله این همه به هم ریختگى و آشفتگى نشانه ضعف و زوال ایمان مردم است و طبعا نتیجه آن فساد و ظلم و بیداد همه جا را فرا خواهد گرفت) و اکنون وقت آن است که لحظاتى بیندیشیم تا ببینیم که چه مقدار از این اوصاف در ما هست؟ و ما جزو کدام مردمى هستیم که چند تا از آن پیش ‍ بینى ها، شامل ما هم مى شود؟ و امیدواریم که در این زمانه پر فتنه و آشوب، هیچ کدام از گفته هاى آن حضرت که براى زمان ما پیش بینى نموده، این اوصاف در رفتار و کردار ما نباشد و انشاء الله جزو صالحین و یاران لایق و شایسته آن حضرت باشیم.

 

 

/ 0 نظر / 48 بازدید