جوانمردا.........

سرتا پایم فدای سرتاپایت! هر عشقی که در خون و پوست

و گوشت، و رگ و پی نبود- ناقص است.

 


- اگر می دانی که مرگ ضرورت است،

خود را خواب خرگوش مده!

پنبه از گوش برگیر- چنانکه آزاد مردان کردند.

 

 

- آنکه زنده به جان است،

زنده آب و نان است!

و آنکه زنده به دوست است ، زنده جاویدان است!

 

از کتاب فرزنگان

منتخب از شیخ ابوالحسن خرقانی (رحمه الله)

/ 0 نظر / 29 بازدید