نکات بهداشتی

مولی احمد نراقی در کتاب بسیار ارزشمند "خزائن" می فرماید:

 

سِر بعد الطعام ولو خُطوةً، نِم بعد الحمّام ولو لحظةً، بُل بعد الجِماع ولو قطرةً.

 

بعد از غذا سیر کن هر چند یک گام باشد،

بعد از استحمام بخواب  چند لحظه ای باشد

و بعد از جماع و رابطه زناشویی ادرار کن هر چند قطره ای باشد.

/ 0 نظر / 23 بازدید