به مردان و زنان آخر الزمان اعتماد نکنید

به مردان و زنان آخرالزمان اعتماد نکنید که تمام هم و غم شان ثروت و شهوت می باشد.

عهد شکنی زنان به مردان و مردان به زنان . رواج فساد، برای رسیدن به دنیا و شهوت، انسانیت را نادیده گرفته اند. 

 علاقه هاشون  مانند تار عنکوبت سست و بی بنیاد است .  ساعت آخر الزمان بدترین ساعت هاست . خدایا کمک کن و ما را در حصار محکم خود قرار ده و از دسیسه آخرالزمان ما را حفظ کن . ما را عاقبت بخیر از دنیا ببر.

 

 

/ 0 نظر / 44 بازدید