ای مردم از دو چیز شما می ترسم

حضرت رسول (ص) فرمودنند بزرگترین چیزیکه یر شما می ترسم همانا دو چیز است پیرو هوای نفس و آرزو های طولانی زیرا پیروی از هوای نفس آدمی را از خدا باز می دارد و آرزو های طولانی آخرت را از یاد می برد. بدرستیکه خدا دنیا را میدهد به دوستان و دشمنانش لیکن آخرت را فقط به دوستانش می دهد . برای دنیا فرزندانیست و برای آخرت هم فرزندانیست، پس باشید از فرزندان آخرت نه از فرزندان دنیا . حضرت به ابن مسعود گفتند ای ابن مسعود، شما در دنیا هستید به مدت کم و اعمال شما محفوظ و ثبت می گردد. و مرگ ناگهان می آید. پس کسیکه عمل نیکو داشته باشد جزای خیر خواهد داشت و هر که نگهدارد خود را از بدی خداوند نگاه می دارد اورا از عذاب. همانا پرهیز کاران در دنیا و در آخرت بزرگند. 

  • دنیا منزلی است مانندمنزل مسافران در بین راه که از آن خواهند رفت.

 

اللهم صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم

 

امروزه اندیشه های همه دنیای گشته همه تلاش کوشش ما دنیا شده.

 

یا الله، شما را بحق آبروی امام عصر (عج) کمک کن که تمام تلاش ما برای خودت باشد و آخرت خود را آباد کنیم . در دنیا قلبهای ما را بهم مهربان کن.

 

 

منبع: ارشاد القلوب دیلمی

/ 0 نظر / 22 بازدید