تجلی در کلمه؛ تجلی در عقل

زیبایی خدا در حواسّ ما تجلی دارد و گوش ما،

چشم ما، ذائقه ما و شامّه ما از این تجلی بهره‌مند می شود

 

در عالم هیچ تجلی از حق تبارک و تعالی مانند

تجلی حق در کلمه نیست.

به همین جهت است که می گویند: « اول کلمه بود،

و کلمه خدا بود ».

به همین جهت است که سرّ آفرینش

در کلمه «کُن» است. «کُن» کلمه است.

 


/ 0 نظر / 19 بازدید