آسمان دل طوفانی است یا امام زمان(عج)

باغ جنت از گل روی تو آیتیست       بگشای راز که نیست به هستی عنایتی

بیا که ناز ترا با دلم خریدارم    بیا که منتظر لحظه های دیدارم


زجمعه ها بدونه تو سخت دلگیرم    

و از دیقایق های بی تو چقدر  بی زارم

 


امام زمان، نیامدی گل صحرا نیشینم

 

ای کیمیائی  همه دلها ، 

یاابا صالح، ای همه هستی من

 

 

/ 0 نظر / 68 بازدید