وداع ماه مبارک رمضان در صحیفه سجادیه


خدایا اى کسى که در برابر احسان به خلق مزد نمى ‏خواهى،


و اى کسى که از بخشش پشیمان نمى‏ شوى،


و اى کسى که مزد بنده خود را افزون از عمل


ى ‏بخشى و برابر نمى‏ دهى،


نعمتت بى ‏سابقه استحقاق، و عفوت به آئین تفضل،


و عقوبتت عدل، و قضایت خیر است


اگر عطا کنى عطایت را به منت آلوده نمى‏سازى،


و اگر منع کنى منعت از روى ستم نیست.


هر که ترا شکر گزارد جزاى شکر مى‏ دهى،


و حال آنکه تو خود او را به شکر ملهم ساخته ‏اى


و هر که سپاس ترا بجا آورد پاداش مى‏ بخشى


در صورتى که تو خود سپاس به او آموخته‏ اى،


پرده مى ‏پوشى بر آنکه اگر مى‏خواستى او را رسوا مى ‏ساختى،


و بخشش مى ‏کنى بر کسى که اگر مى‏ خواستى از او دریغ مى ‏داشتى،


در حالى که آن دو از جانب تو سزاوار رسوائى و منعند.


ولى تو کارهاى خود را بر پایه تفضل بنا نهاده ‏اى،


و قدرتت را بر آئین گذشت روان ساخته‏ اى،


و آنکه را عصیان تو کرده به حلم تلقى نموده ‏اى،


و آنکه را در باره خود قصد ستم کرده مهلت داده ‏اى.


تو ایشان را به مداراى خود مهلت مى ‏دهى تا مگر باز گردند،


و در مؤاخذه ایشان شتاب نمى‏ کنى تا مگر توبه کنند


تا کسى از ایشان که بر خلاف رضاى تو


مستوجب هلاک شده به مهلکه در نیفتد،


و کسى از ایشان که به سوء استفاده از نعمت تو


سزاوار بدبختى شده بدبخت نگردد


مگر بعد از آنکه راه هر بهانه بر او بسته شود


و حجت از هر حجت بر او تمام گردد.


و این اتمام حجت پر تو کرمى


از آفتاب عفو تو است اى خداى کریم


و میوه منفعتى از بوستان شفقت تو است اى خداى حلیم


توئى که براى بندگانت درى بسوى عفو خود گشوده اى،


و آن را توبه نامیده‏ اى و بر آن در راهنمائى


از وحى خود قرار داده‏ اى تا آن را گم نکنند،


پس تو خود که منزه و جاوید است نامت،


فرموده ‏اى «بسوى خدا توبه‏اى خالص و پیراسته از نفاق کنید.


تا مگر پروردگارتان گناهانتان را محو کند،


و شما را به بهشتى که نهرها از زیر درختان آن روان است در آورد.».در آن روز که خدا پیغمبر خود را و آنان را که


به او ایمان آورده ‏اند خوار نمى ‏گذارد،


و در حالى که نورشان پیش رویشان


و از سمت راستشان روان است مى ‏گویند:


اى پروردگار ما، نور ما را براى ما کامل ساز و ما را بیامرز،


زیرا که تو بر هر چیز توانائى پس بعد از گشودن در،


و به پا داشتن راهنما، عذر آن کس که از ورود


به آن منزل غفلت ورزد چه خواهد بود؟!


«گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست؟» .و توئى که در معامله، بر عطاى خود به بندگان، افزوده‏ اى؛


تا در تجارتهاشان، با تو سود برند،


و در *** کردن بسوى تو کامیاب گردند،


و از تو بهره‏اى افزون یابند و به همین سبب

 


تو خود که مبارک نام و بلند مقامى فرموده ‏اى:


«هر که کار نیکى بجا آورد پس مزدش ده برابر آن است


و هر که کار بدى را مرتکب شود


پس جز بمانند کارش کیفر داده نمى ‏شود»


و نیز فرموده‏ اى: «مثل کسانى که


اموال خود را در راه خدا انفاق مى ‏کنند؛


مانند دانه‏اى است که هفت خوشه برویاند


که در هر خوشه صد دانه باشد،


و خدا این شمار را براى هر که بخواهد مضاعف مى ‏سازد»


و نیز فرموده ‏اى: «کیست آنکه به خدا قرض الحسنه ‏اى دهد


تا خدا آن را برایش چندین برابر سازد؟»و همچنین نظائر این وعده‏ ها از افزایشهاى حسنات


که در قرآن نازل فرموده ‏اى.


و توئى که بوسیله تشویقت که متضمن بهره بندگان است


آنان را به امورى هدایت فرموده ‏اى


که اگر آن را از ایشان مى‏پوشیدى


چشمهاشان آن را درک نمى‏ کرد،


و گوشهاشان آن را فرا نمى‏ گرفت،


و دست اندیشه ایشان به آن نمى‏ رسید


از این رو فرموده ‏اى: «مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم،


و مرا سپاس بگزارید و کفران مکنید»


و نیز فرموده ‏اى: «هر آینه اگر شکر کنید شما را فزونى دهم،


و اگر کفران کنید همانا که عذاب من سخت است.»


و نیز فرموده ‏اى: «مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم،


آنانکه از خواندن من کبر مى ‏ورزند زود است که به خوارى به دوزخ در آیند.».پس دعاى خود را عبادت و ترکش راتکبر نامیده‏ اى،


و بر ترک دعا به دخول دوزخ با خوارى تهدید فرموده ‏اى.


و به این سبب بندگان ترا به نعمتت یاد کردند،


و به فضیلت شکر گزاردند، و بر حسب فرمانت ترا خواندند،


و براى افزودن احسانت در راه تو صدقه دادند،


و تنها راه نجاتشان از خشم تو


و دست یافتنشان بر رضاى تو در آن بود.


و اگر مخلوقى مخلوق دیگر را بمانند آنکه


تو بندگانت را به خود راهنمائى کرده ‏اى،


بسوى خود راهنمائى مى ‏کرد مورد ستایش مى ‏بود.


پس ترا سپاس تا آنجا که راهى در سپاس تو یافت شود،


و تا آنجا که براى سپاس لفظى که در ستایش تو بکار رود


و معنائى که به سپاس منصرف گردد باقى باشد.


اى کسى که احسان و فضل را بر بندگانت انعام فرموده‏ اى،


و ایشان را به نعمت و عطا فرا گرفته‏ اى،


چه آشکار است در زندگى ما نعمت تو!


و چه سرشار است بر ما احسان انعام تو!


و چه بسیار ما را به نیکى و احسان خود اختصاص داده ‏اى


ما را به دین برگزیده و آئین پسندیده و راه آسان خود رهبرى فرموده ‏اى،


و به تقرب نزد خویش، و رسیدن به کرامت خویش بینا ساخته ‏اى.خدایا و تو ماه رمضان را از جمله آن وظائف ممتاز


و فرائض مخصوص قرار داده ‏اى:


همان ماه رمضان که آن را


از همه ماهها اختصاص بخشیده‏ اى،


و از همه زمانها و روزگارها برگزیده ‏اى،


و بر همه اوقات سال برترى داده‏ اى،


به سبب قرآن و نورى که در آن فرو فرستاده‏ اى


و به سبب آنکه ایمان را در آن ماه مضاعف ساخته ‏اى،


و روزه را در آن ماه واجب کرده ‏اى،


و بپا خاستن براى عبادت را در آن ترغیب فرموده‏ اى،


و شب قدر را در آن تجلیل نموده‏ اى:

 


آن شب قدر را که خود از هزار ماه بهتر است.


ما را به سبب آن بر سایر امتها تفضیل داده‏ اى،


و به فضیلت آن بجاى اهل ملتها برگزیده ‏اى


از این رو روزش را بفرمان تو روزه داشتیم.


و شبش را بیارى تو به عبادت برخاستیم.


در حالى که بوسیله صیام و قیامش خود را


در معرض آن رحمتى که ما را بر آن عرضه کرده‏ اى

/ 1 نظر / 26 بازدید
کریو رایگان

کانت کریو رایگان...با قابلیت بروز رسانی خودکار nod32‎ http://www.aparat.com/v/TlNic server : kerio.mrtunnel.ir user : public password : secret‎