خواهر منصور حلاج

 

 حلاج را که می بردند پای چوبه دار

به خواهرش گفتند بیاید برای وداع


او هم آمد اما بدون سربند


مردها همه بانگش زدند که


پس حجابت کو ؟!


او هم گفت: من اینجا مردی جز منصور نمی بینم

 

 

- خانم  عصر ما را ندید ه ایید در دنیا نگاری نیست که دل ما را ببرد.

 

/ 0 نظر / 29 بازدید