ستایش خدای را که ستاره العیوب است.

ای ستار العیوب ، ای پوشنده خطاهای ما !


اگر پرده حجاب ما بیافتد همه از هم فرار می کنیم.


ای ابرو دار ما انسانها، ابرو ما انسانها را  حفظ کن .


ما را در حصار محکم خود قرار ده.


آمین

/ 0 نظر / 37 بازدید