به نام خدای کریم

به نام خدای که شب قدر را مبارک قرار داد و آن را از هزارماه  بالاتر دانست . هزار ماه یعنی یک عمر انسان 82 یا 83 سال عمر ما را شامل می شود . خواست به انسان فرصست دهد. تا این خلیفه زمین مال خودش باشد.  کریما وفا کردی من جفا کردم . 

الهی، در دل های ما جز تخم محبت مکار و بر جان های ما جز الطاف و مرحمت خود منگار و برگشت های ما جز باران رحمت خود مبار. به لطف، ما را دست گیر و به کرم، پای دار،

الهی حجاب ها از راه بردار و ما را به ما مگذار.

/ 0 نظر / 6 بازدید