وصیت سلیمان (ع) :

از جمله وصیتها و سفارشات حضرت سلیمان بن داوود خطاب به بنی اسرائیل فرمود :

در درون خود جز پاکیزه وارد مسازید و از دهان خود جز پسندیده بیرون نیاورید ،

یعنی غذای حلال بخورید و سخن درست بگویید.  

 

 

کشکول شیخ بهایی جلد 1 صفحه 78

/ 0 نظر / 23 بازدید