Imam Mahdi will come from, or universe

سجده شیطان
نویسنده : hgoli - ساعت ٤:٥۱ ‎ب.ظ روز ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
 

 

 

ذوالنون مصری گفت: در بادیه بودم، ابلیس را دیدم که چهل روز سر از سجود بر نداشت . گفتم: ای مسکین بعداز بیزاری و لعنت این همه عبادت چیست؟

گفت: یا ذوالنون اگر من از بندگی معزولم ، او از خداوندی معزول نیست.

 

تفسیر کشف الاسرار رشیدالدین میبدی

 

چه زیباست دوستی با حق ؟ خدایا تر ا به عزت و جبروتت ما را به عشق خود بند کن.