Imam Mahdi will come from, or universe

حکمت
نویسنده : hgoli - ساعت ٤:٢٦ ‎ب.ظ روز ۸ شهریور ۱۳٩۱
 

حمد و سپاس خداوندی را که به قدرت خود شب و روز را بیافرید و با قدرت خود میان شب و روز اختلاف قرار داد. ای خداوندی که عجایب عظمت تو پایان پذیر نیست.
آنچه خداوند به انسان می دهد نعمت است. آنجه را نمی دهد حکمت است. پس بین حکمت و نعمت دو معماست . در نعمت لطف، در حکمت خیر می باشد.

خداوند ما را خیلی دوست دارد . خدایا کمک کن ما هم ترا به یقین دوست داشته باشیم
آمین