Imam Mahdi will come from, or universe

دکتر سید محمد حسینی خامنه‌ای حفظه الله
نویسنده : hgoli - ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ٤ مهر ۱۳٩٥
 

سید محمد حسینی خامنه‌ (متولد ۳ دی ۱۳۱۴ در مشهد) معروف به سید محمد خامنه ای،حقوق دان، مجتهد و رئیس بنیاد ایران شناسی و بنیاد حکمت اسلامی صدرا است. او برادر بزرگتر سید علی خامنه‌ای و پسر سید جواد خامنه‌ای است.او در زمینه فلسفه و دین،پژوهش های فراوان دارد و کتاب و مقالات متعددی نوشته است.

وی ابتدا در مدرسه نهضت آزادی کمال و کارآموز درس می‌داد. در بنیاد حکمت اسلامی صدرا که توسط خود وی تاسیس شده است مجله تخصصی فلسفه را به اسم «خردنامه صدرا» منتشر کرد و در حال حاضر علاوه بر آن مجله تاریخ فلسفه را نیز منتشر می‌کند.بنیاد حکمت اسلامی صدرا دارای بخش های علمی زیادی است و حدود ۲۰ سال از فعالیت آن می‌گذرد

 

Image result for ‫آقای سید محمد خامنه ای‬‎

Image result for ‫آقای سید محمد خامنه ای‬‎


 
 
حکمت عملی و نظری
نویسنده : hgoli - ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ٤ مهر ۱۳٩٥
 

 حکمت نظری و عملی و شعب آنها

حکیمان و فیلسوفان پس از بیان اقسام چهارگانه ی حکمت، به بیان شعب حکمت، اعم از نظری و عملی پرداخته اند. بدین تفصیل که هرگاه آنچه متعلَّق مباحث حکمت قرار می گیرد، فعلی از افعال انسان، یا مبادی آن - از آن جهت که فعل (1) یا مبدأ فعل انسان است - باشد، بحث در حیطه ی «حکمت عملی» است و در صورتی که متعلَّق بحث حکمت، فعل انسان یا مبادی آن از آن جهت که فعل انسان است نباشد، پژوهش حکمی در حیطه ی «حکمت نظری» قرار دارد. (2) چنان که خواهیم دید نحو حکمت عملی و نظری و شعب آنها در هر یک از اقسام حکمت، برحسب نحوه ی پژوهش و تحقیق آنها در اَعیان و ماهیات اشیاء، تغییر حاصل می کند و این خود بدان جهت است که نظر و عمل انسان امری تاریخی است و در هر یک از ادوار، با تغییر نسبت انسان با عالم و آدم و مبدأ عالم و آدم، در نظر و عمل او تغییر و تفاوت ماهوی حاصل می گردد. به همین سبب در هر یک از دوره های تاریخی یکی از اقسام حکمت بر دیگر انحاء غلبه دارد.

حکمت نظری و شعب آن

فلاسفه بعد از تقسیم حکمت به عملی و نظری، برای حکمت نظری سه شعبه قائل شده اند:
1. حکمت طبیعی (مافی الطبیعه)
2. حکمت تعلیمی (ریاضی)
3. حکمت الهی (مابعدالطبیعه)
ابن سینا در الهیات شفا منشأ تقسیم حکمت نظری به اقسام سه گانه ی آن را در نحوِ وجود موضوعات آنها دانسته است. بنابر نظر این فیلسوف و سایر فلاسفه مشاء، آن قسمت از حکمت که موضوع آن حداً و وجوداً (قواماً) مادی است، حکمت طبیعی است. برای مثال، ماده، جزء ماهیت «جسم طبیعی» است و جسم طبیعی هم از نظر ماهیت (حد) و هم از نظر وجود (قوام) متوقف بر ماده است. لذا این قسم از حکمت، حکمت طبیعی (ما فی الطبیعه) یا فیزیک خوانده می شود.
اما آن بخش از حکمت نظری که موضوع آن ماهیتاً مادی نیست، ولی قوام و وجود آن متوقف بر ماده است، حکمت ریاضی است؛ چنانکه ماده داخل در ماهیت سطح یا حجم هندسی نیست؛ لیکن این دو در مرحله ی وجود، در عالم ماده متحقق می گردند و قوام آنها همواره متوقف بر ماده است. در مقابل این دو بخش حکمت - طبیعیات و ریاضیات - حکمت الهی یا حکمت اولی قرار دارد. موضوع حکمت الهی هم از نظر ماهیت (حد) و هم از نظر وجود (قوام) مجرد از ماده است و اگر موجودات مادی نیز متعلق بحث آن قرار می گیرند، از حیث «وجود» آنهاست که البته «وجود از آن جهت که وجود است» مادی نیست و متعالی از مادیات است.
امری که باید به آن توجه نمود این است که تقسیم بندی مذکور بر اساس عقاید فیلسوفان مشاء است و در دیگر اقسام حکمت معتبر نیست؛ زیرا سایر مسالک فلسفی، بر حسب نحوه ی تلقی خود از ماهیت عالم اجسام و محسوسات و عالم مثال، به وجه مختص به خود، مناط تقسیم حکمت را بیان نموده اند. به عنوان مثال، افلاطونیان تقسیم بندی مذکور را معتبر نمی دانند؛ زیرا در نظر افلاطون، صور ریاضی حداً ‌و قیاماً متوقف بر ماده نیست و نه تنها ماده داخل در حقیقت صور ریاضی به شمار نمی رود، بلکه این صور در مرحله وجود نیز نیازی به ماده ندارند. توضیح اینکه افلاطون عالم عقول (نوئتا) را به دو قسم تقسیم کرده است: عالم نوئزیس و دیانوئیا. منظور از عالم نوئزیس، عالم معقول اجمالی یا عالم مُثُل است؛ در حالی که مراد از دیانوئیا «عالم عقل تفصیلی» است که مدرَکات آن اگرچه مادی نیستند ولی امر کلی نیز به شمار نمی روند؛ بلکه در مرحله تفصیل و کثرت قرار دارند. افلاطون تصریح کرده است که متعلق دیانوئیا یا عقل تفصیلی، صور و اجسام تعلیمی (3)، یعنی ماتماتیکا آرکئون است. همین امر است که افلاطونیان در ادوار بعدی بدان اعتقاد داشته اند و اشراقیان آن را عالم مثال یا اثیر نامیده اند و حتی کسی چون میرداماد که یک افلاطونی کامل به شمار نمی رود و مُثُل افلاطونی را منکر است، عالم مثال را به رسمیت شناخته و در «قبسات» و سایر کتب خود به اثبات آن همت گماشته و این نظر را بیان کرده است که به گمان وی، منظور افلاطون از عالم مُثُل همین عالم اجسام تعلیمی یا به بیان دیگر، عالم مثال یا برزخ بوده است. به هر ترتیب، پیداست که افلاطونیان نمی توانند تقسیم بندی فلاسفه ی مشاء را در باب شعب حکمت نظری بپذیرند.

 

اآقای دکتر دینانی ، آقای دکتر سید محمد خامنه ای، دکتر اعوانی .


Image result for ‫آقای سید محمد خامنه ای‬‎


 
 
غلامحسین ابراهیمی دینانی
نویسنده : hgoli - ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ روز ٤ مهر ۱۳٩٥
 

غلامحسین ابراهیمی دینانی (زاده ۵ دی ۱۳۱۳ برابر ۲۶ دسامبر ۱۹۳۴ در روستای دینان، از توابع درچه، خمینی شهر اصفهان)، فیلسوف ایرانیاست. عمده شهرت وی به علت پژوهش در حکمت اشراق و سهروردی و احیای آن در سالهای اخیر است. وی با بررسی تمامی آثار و نوشته‌های شیخشهاب الدین سهروردی تا کنون چندین کتاب مهم در رابطه با فلسفه و افکار این فیلسوف ایرانی نگاشته‌است. هم اکنون استاد بازنشسته گروه فلسفهدانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران[۳] و در دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، دانشگاه مذاهب اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی به تدریس فلسفه اشتغال دارد. ابراهیمی دینانی همچنین عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران است. او در سال ۱۳۸۴ با کتاب دفتر عقل و آیت عشق، ۱۳۸۵ با کتاب درخشش ابن رشد در حکمت مشاء[۴] و ۱۳۸۹ با کتاب فلسفه و ساحت سخن[۵] برنده جایزه کتاب سال شد.[نیازمند منبع]

دینانی در مدرسه حجتیه قم به تحصیلات حوزوی پرداخته و در آن مدت سید علی خامنه‌ای[۶] از افراد هم بحث و هم حجره‌ای اش بوده‌است. وی همچنین از شاگردان سید روح‌الله خمینی[۷] و علامه طباطبایی بوده و شاهد مباحث فلسفی هانری کربن و علامه طباطبایی بوده‌است.[۸]

کتاب‌های خرد و خردورزی، گفتار حکیم و آینه‌های فیلسوف و چندین مجلد کتاب و نشریه دیگر دربارهٔ جایگاه فلسفی او است. تا به حال چندین مقاله و فیلم مستند نیز دربارهٔ این فیلسوف، نوشته و ساخته شده‌است.

کلاسهای آزاد وی جهت دانشجویان فلسفه و محققین و علاقه‌مندان مطالعه آزاد فلسفه اسلامی در انجمن حکمت و فلسفه ایران برقرار است. غیر از کلاسهای دانشگاهی و آزاد، دینانی سلسله درسهایی با عنوان معرفت در شبکه چهار تلویزیون ایران دارد.[۹]

 

 

مقصد اقصی و اساس آفرینش، معرفت حق است. راه معرفت حق، یک راه بیشتر نیست و این نکته مهمی است (این مطالب را از این جهت عرض کردم که شما مسئله مهمی را طرح کردید). به حسب آیات قرآن و حتی کلام عرفا که روی این نکته خیلی اصرار می ورزند؛ تنها راه معرفت خداوند، معرفت نفس است. انسان اگر خودش را نشناسد، هرگز به معرفت حق راه ندارد.

اگر شما تمام ذرات عالم را بشکافی و بشناسی ولی خود را نشناسی، به معرفت حق راه نداری. این یک اصل بسیار بنیادی است که در عین حال کمتر به آن توجه می شود؛ «من عرف نفسه فقد عرف ربه».

بعضی از افراد گفته اند که این کلام به عنوان حدیث نقل می شود اما سند ندارد. اولاً اسناد آن پیدا شده است اما من فرض می کنم که سند نداشته باشد؛ این کلام قدسی است اما حتی اگر سند هم نداشته باشد این یک جمله قرآنی است. چرا قرآنی است؟ برای اینکه این جمله، عکس نقیض یک آیه از آیات قرآن کریم است و همان طور که می دانید بر حسب منطق، اگر یک جمله و گزاره ای صادق باشد، بالضروره عکس نقیض آن هم صادق است. این جمله « من عرف نفسه فقد عرف ربه » عکس نقیض این آیه از آیات قرآن کریم است: « نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ». کسانی که خدا را نشناختند و فراموش کردند، خود را هم فراموش کردند و ما آنها را نسبت به خودشان فراموشی دادیم. کسی که حق را نشناسد خود را هم نمی ‌شناسد. اکنون اگر این آیه قرآن را طبق موازین منطقی، عکس نقیض کنید می‌بینید که اگر کسی خود را بشناسد، خدا را هم می‌شناسد. بنابراین حدیث قدسی که به آن اشاره کردم حتی اگر سندی هم نداشته باشد، به اعتبار قرآن، معتبر است. پس تنها راه شناختن حق تعالی، شناختن نفس است. این جمله را اولیا و انبیا نقل کرده و همه کتب آسمانی روی آن تکیه کرده‌اند و حتی حکیم بزرگی مانند سقراط (که انصافاٌ ابوالفلاسفه است) یک جمله بیشتر نداشت که روی آن تاکید می‌کرد؛ او گفت:« خودت را بشناس! »

 

Image result for ‫استاد دینانی‬‎

 

 
 
زیارت حضرت علی (ع) عین الله
نویسنده : hgoli - ساعت ٧:۱۱ ‎ق.ظ روز ۳٠ شهریور ۱۳٩٥
 

Image result for ‫زیارت امیرالمومنین‬‎

Image result for ‫زیارت امیرالمومنین‬‎


 
 
یا علی (ع) عید غدیر بر شیعیان جهان و کائنات مبارک باد
نویسنده : hgoli - ساعت ٦:٥٢ ‎ق.ظ روز ۳٠ شهریور ۱۳٩٥
 

یا علی (ع)

 

عیب پوشى و ستار العیوبى

در خبر آمده است که روزى پیغمبر صلى الله علیه و آله و سلم با جمعى از اصحاب خود نشسته بودند ناگه شخصى خدمت پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم رسید و عرض کرد:

یا رسول الله در فلان خانه مردى و زنى به فساد مشغولند.

پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: این خبر تو را باید بررسى کنم و آنها را بخواهم ببینم مطلب چیست ؟

چند تن از صحابه که آنجا بودند اجازه احضار آنها را خواستند، لیکن پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم هیچ یک از آنان را اجازه نداند تا اینکه حضرت على (علیه السلام ) خدمت پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم رسید آنگاه پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم به على (علیه السلام ) فرمود:

یا على تو برو و ببین این ماجرا که مى گویند راست است یا نه

امیرالمؤ منین على (علیه السلام ) آمد تا رسید به در خانه ، آنگاه چشمان خود را بر هم گذاشت و وارد خانه شد و دست بر دیوار داشت تا وقتى که گرد خانه گردید و بیرون آمد چون خدمت پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم رسید عرض کرد: یا رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم من گرد آن خانه گشتم ولى هیچ کس را آنجا ندیم .

پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم به نور نبوت مطلب را یافت که على (علیه السلام ) نمى خواهد آن دو را رسوا نماید لذا فرمود:

یا على انت فتى هذه الامه یعنى : یا على تو جوانمرد این امتى .

 

چه در هیبت، چه در غیرت، چه در عشق اولین هستی

چه در هیبت، چه در غیرت، چه در عشق اولین هستی
میان بهترین اولاد آدم بهترین هستی
جهان عمریست درمانده است در تردید و شک، اما،
تو خود علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین هستی
من از فتح در خیبر به دستان تو فهمیدم
که تو دست توانمند خدا در آستین هستی
سر در چاه را باور کنم یا ذوالفقارت را؟
که گاهی آنچنان هستی و گاهی اینچنین هستی
بگو از استخوان در گلو، از خار در چشمت
که پر از خطبه های ناتمام آتشین هستی
بگو چشم نبی روشن؛ بگو چشم حسودان کور،
برای فاطمه تنها تو در عالم قرین هستی
هلا ای عشق! ای معشوق!‌ای عاشق! هلا ای جان!
تو رویایی ترین مضمون شاعر در زمین هستی
از آن روزی که چشمم باز شد در گوش من خواندند:
که «تو» تا لحظه ی آخر «امیرالمؤمنین» هستی
Image result for ‫یا علی ذاتت ثبوت‬‎
Image result for ‫چه در هیبت چه در غیرت بهترین هستی‬‎

 
 
الهی
نویسنده : hgoli - ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱ شهریور ۱۳٩٥
 


 
 
اشعار سنایی
نویسنده : hgoli - ساعت ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱ شهریور ۱۳٩٥
 

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

نروم جز به همان ره که توام راه نمایی

همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

تو زن و جفت نداری تو خور و خفت نداری

احد بی زن و جفتی ملک کامروایی

نه نیازت به ولادت نه به فرزندت حاجت

تو جلیل الجبروتی تو نصیر الامرایی

تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی

تو نمایندهٔ فضلی تو سزاوار ثنایی

بری از رنج و گدازی بری از درد و نیازی

بری از بیم و امیدی بری از چون و چرایی

بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهی

بری از صورت و رنگی بری از عیب و خطایی

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

نبد این خلق و تو بودی نبود خلق و تو باشی

نه بجنبی نه بگردی نه بکاهی نه فزایی

همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی

همه نوری و سروری همه جودی و جزایی

همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی

همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی

احد لیس کمثله صمد لیس له ضد

لمن الملک تو گویی که مر آن را تو سزایی

لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید

مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی

 

 
 
الهی
نویسنده : hgoli - ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱٢ تیر ۱۳٩٥
 


 
 
درباره امام زمان منجی آخر الزمان (عج)
نویسنده : hgoli - ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱٢ تیر ۱۳٩٥
 

شناخت مختصری از زندگانی امام مهدی(ع)
دوازدهمین پیشوای معصوم؛حضرت حجة بن الحسن المهدی؛اما زمان(عج)؛در نیمۀ شعبان سال 255 هجری قمری در شهر سامراء دیده به جهان گشود.
او همنام پیامبراسلام(م ح م د)و هم کنیه آن حضرت (ابولقاسم)است. ولی پیشوایان معصوم از ذکر نام اصلی آن حضرت نهی فرموده اند. ولی آیا نهی ائمه از ذکر نام مخصوص آن حضرت یک اقدام سیاسی مقطعی و مربوط به دوران غیبت صغری بوده یا اینکه حرمت ذکر نام آن حضرت تا هنگام ظهور و قیامش باقی است؟ در میان علمای شیعه مورد اختلاف است.
از جمله القاب آن حضرت؛حجت،قائم،خلف صالح،صاحب الزمان،بقیة الله است و مشهورترین آنها مهدی می باشد.
پدرش،پیشوای یازدهم حضرت امام حسن عسکری(ع)و مادرش،بانوی گرامی نرجس است که بنام ریحانه،سوسن از او یاد شده است. میزان فضیلت و معنویت نرجس خاتون تا آن حد بالا بود که حکیمه خواهر امام هادی(ع)که خود از بانوان عالیقدر خاندان امامت بود، او را سرآمد و سرور خاندان خویش، و خود را خدمتگزار او می نامید.
حضرت مهدی دو دوره غیبت داشت : یکی کوتاه مدت(غیبت صغری) و دیگری بلند مدت(غیبت کبری).
اولی از هنگام تولد تا پایان دوران نیابت خاص ادامه داشته و دومی، با پایان دوره نخست آغاز شد و تا هنگام ظهور و قیام آن حضرت طول خواهد کشید.
تولد حضرت مهدی(ع)از دیدگاه علمای اهل سنت
چنانکه در ادامه توضیح خواهیم داد، اعتقاد به موضوع مهدویت اختصاص به شیعه ندارد، بلکه بر اساس روایات فراوانی از پیامبراکرم(ص)رسیده، علمای اهل سنت نیز این موضوع را قبول دارند. منتها آنان نوعاً تولد حضرت مهدی را انکار می کنند و می گویند: شخصیتی که پیامبر اسلام از قیام او(پس از غیبت)خبر داده ، هنوز متولد نشده است و در آینده تولد خواهد یافت. با این حال تعداد قابل توجهی از مورخان و محدثان اهل سنت، تولد آن حضرت را در کتب خود ذکر کرده و آن را یک واقعیت دانسته اند. بعضی از پژوهشگران نام بیش از صد نفر از آنان را معرفی کرده اند.
***
دیدار حضرت مهدی(ع)
از آنجا که حکومت ستمگر عباسی، به منظور دستیابی به فرزند امام حسن عسکری(ع) و کشتن او، خانه امام را بشدت تحت کنترل و مراقبت قرار داده بود، تولد حضرت مهدی(ع)بر اساس طرح دقیق و منظمی که پیشایش، از سوی امام در این مورد ریخته شده بود، کاملاً بصورت مخفی و دور از چشم مردم(و حتی شیعیان)صورت گرفت.
مستندترین گزارش در این زمینه، از طرف حکیمه عمه حضرت عسکری(ع)بوده است .اما باید توجه داشت که این پنهانکاری به آن معنا نیست که بعدها یعنی در مدت 5-6 سال آغازعمر او، که امام یازدهم در حال حیات بود، کسی آن بزرگوار را ندیده بود، بلکه افراد خاصی از شیعیان در فرصتهای مناسب و گوناگون به دیدار آن حضرت نائل می شدند تا به تولد و وجود وی یقین حاصل کنند و در موقع لزوم به شیعیان دیگر اطلاع دهند.
دانشمندان ما جریان این دیدارها را بصورت گسترده گزارش کرده اند، ولی شاید مهمترین آنها دیدار چهل تن از اصحاب امام عسکری(ع) با آن حضرت باشد که تفصیل آن بدین قرار بوده است :

حسن بن یعقوب بن نوح می گوید :
ما برای پرسش درباره امام بعدی، به محضر امام عسکری(ع)رفتیم. در مجلس آن حضرت چهل نفر حضور داشتند. عثمان بن سعید عمری-یکی از وکلای بعدی امام زمان-بپا خاست و عرض کرد : می خواهم از موضوعی سوال کنم که درباره آن از من داناتری.
امام فرمود : بنشین. عثمان با ناراحتی خواست از مجلس خارج شود. حضرت فرمود: هیچ کس از مجلس بیرون نرود. کسی بیرون نرفت و مدتی گذشت. در این هنگام امام، عثمان را صدا کرد. او بپا خاست . حضرت فرمود : می خواهید به شما بگویم که برای چه به اینجا آمده اید؟ همه گفتند: بفرمایید. امام فرمود : برای این به اینجا آمده اید که از حجت و امام پس از من بپرسید. گفتند:آری. در این هنگام پسری نورانی همچون پاره ماه که شبیه ترین مردم به امام عسکری(ع) بود، وارد شد. حضرت با اشاره به او فرمود :
« این، امام شما بعد از من و جانشین من در میان شماست. فرمان او را اطاعت کنید و پس از من اختلاف نکنید که در این صورت هلاک می شوید و دینتان تباه می گردد...».
***لبخند

 


 
 
خدایا شاکریم
نویسنده : hgoli - ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱٢ تیر ۱۳٩٥
 
الهی صبح را آفریدی

و ما راخلقتی

دوباره بخشیدی

خلقت دوباره ی تو

رادراین صبح معنوی

شاکریم

خدایا شکرت

الهی به امید و یاری تو
 
 


 
 
او خواهد آمد
نویسنده : hgoli - ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ٢ خرداد ۱۳٩٥
 

او خواهد آمد و جهان دارای یک حکومت خواهد شد .

  
 
روز عاشقان مبارک باد
نویسنده : hgoli - ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٥
 

عارفان علم عاشق میشوند

بهترین مردم معلم میشوند

عشق با دانش متم میشود

هرکه عاشق شد معلم میشود

روز معلم مبارک باد

 


 
 
خوش آمدی ماه رجب ، ماه عشق ، ماه خدا
نویسنده : hgoli - ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱٦ فروردین ۱۳٩٥
 

ماه رجب ، ماه عاشقان خوش آمدی ،

فضیلت و اعمال ماه مبارک رجب

 

ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان شرافت زیادی دارند و در فضیلت آنها روایات بسیاری وارد شده است. از حضرت رسول (صلى الله علیه و آله) روایت شده که: ماه رجب ماه بزرگ خدا است و ماهى در حرمت و فضیلت به آن نمى‏رسد و جنگیدن با کافران در این ماه حرام است و رجب ماه خدا است و شعبان ماه من است و ماه رمضان ماه امت من است کسى که یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد، موجب خشنودى خدای بزرگ می‌گردد و غضب الهى از او دور می گردد و درى از درهاى جهنم بر روى او بسته گردد.

از حضرت موسى بن جعفر(علیهماالسلام) روایت شده است که: هر کس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد، آتش جهنم یک سال، از او دور شود و هر کس سه روز از آن را روزه بگیرد بهشت بر او واجب می گردد.

و همچنین فرمود که: رجب نام نهرى است در بهشت که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‏تر است. هر کس یک روز از رجب را روزه بگیرد البته از آن نهر بیاشامد.

از امام صادق(علیه السلام) روایت است که حضرت رسول اکرم( صلى الله علیه و آله) فرمود که: ماه رجب ماه استغفار امت من است پس در این ماه بسیار طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده و مهربان است و رجب را "أصب" مى‏گویند زیرا که رحمت خدا در این ماه بر امت من بسیار ریخته مى‏شود پس بسیار بگوئید: «أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ».

ابن بابویه از سالم روایت کرده است که گفت: در اواخر ماه رجب که چند روز از آن مانده بود، خدمت امام صادق(علیه السلام)رسیدم. وقتی نظر مبارک آن حضرت بر من افتاد فرمود که آیا در این ماه روزه گرفته‏اى؟ گفتم نه والله اى فرزند رسول خدا. فرمود که آنقدر ثواب از تو فوت شده است که قدر آن را به غیر از خدا کسى نمى‏داند به درستى که این ماهى است که خدا آن را بر ماه‌هاى دیگر فضیلت داده و حرمت آن را عظیم نموده و گرامی داشتن روزه دار را در این ماه بر خود واجب گردانیده است.

پس گفتم یابن رسول الله اگر در باقیمانده این ماه روزه بدارم آیا به بعضى از ثواب روزه‏داران آن نائل مى‏گردم؟ فرمود: اى سالم هر کس یک روز از آخر این ماه را روزه بدارد خدا او را ایمن گرداند از شدت سکرات مرگ و از هول بعد از مرگ و از عذاب قبر و هر کس دو روز از آخر این ماه را روزه بگیرد از صراط به آسانى بگذرد و هر کس سه روز از آخر این ماه را روزه بگیرد ایمن گردد از ترس بزرگ روز قیامت و از شدت‌ها و هول‌هاى آن روز و برات بیزارى از آتش جهنم به او عطا کنند. و بدان که براى روزه ماه رجب فضیلت بسیار وارد شده است و روایت شده که اگر شخصی قادر بر آن نباشد هر روز صد مرتبه این تسبیحات را بخواند تا ثواب روزه آن را دریابد: سُبْحَانَ الْإِلَهِ الْجَلِیلِ سُبْحَانَ مَنْ لا یَنْبَغِى التَّسْبِیحُ إِلا لَهُ سُبْحَانَ الْأَعَزِّ الْأَکْرَمِ سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزََّ وَ هُوَ لَهُ أَهْلٌ .

دعا و نیایش

اعمال مشترک ماه مبارک رجب

اینها اعمالی است که انجام دادن آنها متعلق به همه ماه است و اختصاصى به روز معینی ندارد و آن چند مورد است :

1- در تمام ایام ماه رجب دعای ذیل را که روایت شده امام زین العابدین(علیه السلام) در حجر در غره خواندند، خوانده شود:

"یَا مَنْ یَمْلِکُ حَوَائِجَ السَّائِلِینَ وَ یَعْلَمُ ضَمِیرَ الصَّامِتِینَ لِکُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنْکَ سَمْعٌ حَاضِرٌ وَ جَوَابٌ عَتِیدٌ اللَّهُمَّ وَ مَوَاعِیدُکَ الصَّادِقَةُ وَ أَیَادِیکَ الْفَاضِلَةُ وَ رَحْمَتُکَ الْوَاسِعَةُ فَأَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّىَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَقْضِىَ حَوَائِجِى لِلدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ إِنَّکَ عَلَى کُلِّ شَىْ‏ءٍ قَدِیرٌ ."

2- دعایی را که از امام صادق(علیه السلام) روایت شده، خوانده شود:

«خَابَ الْوَافِدُونَ عَلَى غَیْرِکَ وَ خَسِرَ الْمُتَعَرِّضُونَ إِلا لَکَ وَ ضَاعَ الْمُلِمُّونَ إِلا بِکَ وَ أَجْدَبَ الْمُنْتَجِعُونَ إِلا مَنِ انْتَجَعَ فَضْلَکَ بَابُکَ مَفْتُوحٌ لِلرَّاغِبِینَ وَ خَیْرُکَ مَبْذُولٌ لِلطَّالِبِینَ وَ فَضْلُکَ مُبَاحٌ لِلسَّائِلِینَ وَ نَیْلُکَ مُتَاحٌ لِلْآمِلِینَ وَ رِزْقُکَ مَبْسُوطٌ لِمَنْ عَصَاکَ وَ حِلْمُکَ مُعْتَرِضٌ لِمَنْ نَاوَاکَ عَادَتُکَ الْإِحْسَانُ إِلَى الْمُسِیئِینَ وَ سَبِیلُکَ الْإِبْقَاءُ عَلَى الْمُعْتَدِینَ اللَّهُمَّ فَاهْدِنِى هُدَى الْمُهْتَدِینَ وَ ارْزُقْنِى اجْتِهَادَ الْمُجْتَهِدِینَ وَلا تَجْعَلْنِى مِنَ الْغَافِلِینَ الْمُبْعَدِینَ وَ اغْفِرْ لِى یَوْمَ الدِّینِ .»

3- از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که در ماه رجب این خوانده شود:

«اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُکَ صَبْرَ الشَّاکِرِینَ لَکَ وَ عَمَلَ الْخَائِفِینَ مِنْکَ وَ یَقِینَ الْعَابِدِینَ لَکَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْعَلِىُّ الْعَظِیمُ وَ أَنَا عَبْدُکَ الْبَائِسُ الْفَقِیرُ أَنْتَ الْغَنِىُّ الْحَمِیدُ وَ أَنَا الْعَبْدُ الذَّلِیلُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ امْنُنْ بِغِنَاکَ عَلَى فَقْرِى وَ بِحِلْمِکَ عَلَى جَهْلِى وَ بِقُوَّتِکَ عَلَى ضَعْفِى یَا قَوِىُّ یَا عَزِیزُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الْأَوْصِیَاءِ الْمَرْضِیِّینَ وَ اکْفِنِى مَا أَهَمَّنِى مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.»

قابل توجه است که ادعیه دیگری نیز برای این ماه عزیز ذکر شده است که می‌توانید به مفاتیح الجنان مبحث اعمال ماه رجب رجوع نمایید .

4- از حضرت رسول اکرم(صلى الله علیه و آله) روایت شده که: هر کس در ماه رجب صد مرتبه بگوید: «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِى لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ» و آن را به صدقه ختم فرماید حق تعالى براى او به رحمت و مغفرت و کسى که چهار صد مرتبه بگوید بنویسد براى او اجر صد شهید عطا فرماید.

5- از نبی مکرم اسلام روایت است: کسى که در ماه رجب هزار مرتبه "لا إِلَهَ إِلا اللهُ" بگوید خداوند عز و جل براى او صد هزار حسنه عطا کند و براى او صد شهر در بهشت بنا فرماید .

6- روایت است کسى که در رجب در صبح هفتاد مرتبه و در شب نیز هفتاد مرتبه بگوید: "أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ" و پس از اتمام ذکر، دست‌ها را بلند کند و بگوید: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى وَ تُبْ عَلَىَّ" اگر در ماه رجب بمیرد خدا از او راضى باشد و به برکت ماه رجب، آتش او را مس نکند .


 
 
جهاندارا امامتت مبارک باد
نویسنده : hgoli - ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز ۳٠ آذر ۱۳٩٤
 

تمام ادیان دنیا می دانند منجی بشر خواهد آمد .


جهاندار عالم، ظلم و بی عدالتی جهان را فرا گرفته از خدا بخواه آمدنت را !


 
 
شیخ ابوالحسن خرقانی
نویسنده : hgoli - ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز ٢٠ آبان ۱۳٩٤
 

سفر پنج است‌ : اول) به پای‌ ، دوم) به دل‌ ، سوم) به همت‌ ، چهارم) به دیدار ، پنجم) در فنای نفس.


* چون نیستی خویش به وی دهی‌ ، او نیز هستی خویش به تو دهد.

 

تا توطالب دنیا باشی، دنیا بر تو سلطان است، و چون از وی رو برگردانی‌ تو بر وی سلطان باشی.

 

                                                                               شیخ ابوالحسن خرقانی

 

 


 
 
وا محمدا (ص) قافله کربلا نزدیک است!
نویسنده : hgoli - ساعت ٧:٤۳ ‎ب.ظ روز ٢٠ مهر ۱۳٩٤
 

دردناک‌ترین حادثه در کربلا به روایت کارشناس آمریکایی

 

شما یکی از معروف ترین محققان غربی در حوزه محرم و عاشورا هستید. از آشنایی

خود با محرم بگویید.


چلکوفسکی: درباره آشنایی با محرم و عاشورا باید بگویم که قبل از اینکه به ایران سفر کنم چیز زیادی درباره محرم نمی دانستم و زمانی که برای ادامه تحقیقاتم به شهر رشت سفر کردم مصادف بود با ماه محرم و آنجا با یک اجرای تعزیه مواجه شدم. آنجا خیلی شیفته این مراسم شدم و باید اعتراف کنم که یک شبه عاشق محرم شدم. این نمایش برای من که هنرهای نمایشی در لهستان خوانده بودم فوق‌العاده بود. از آن زمان شروع کردم به تحقیق و نوشتن درباره تعزیه و محرم. از این نمایش به قدری هیجان‌زده و شگفت‌زده شده بودم که از آن روز به تحقیق درباره عاشورا و محرم پرداختم.


حضرت عباس به روایت چلکوفسکی

فارس: اگر بخواهید حضرت عباس را برای مخاطبان آمریکایی معرفی کنید، چه می‌گویید؟
چلکوفسکی: عباس جنگ‌آور، آزادی‌خواه و مدافع شجاع و بی‌باکی است

که از حسین و خانواده‌اش محافظت کرد.


عباس فردی است که شما در فارسی به آن می‌گویید پهلوان. عباس پهلوان واقعی بود.

او از حسین و خانواده او تا آخرین لحظه محافظت می‌کند. او زمانی که می‌رود برای

کودکان آب بیاورد دستانش را از دست می‌دهد بعد مشک را به دهان می‌گیرد و زمانی

که می‌بینند او ایستادگی می کند و به راه خود ادامه می‌دهد، او را می‌کشند.* دردناک‌ترین حادثه کربلا به روایت کارشناس آمریکایی

فارس: دردناک ترین حادثه کربلا از نظر شما کدام حادثه است؟


چلکوفسکی: تشنگی کودکان در خیمه‌ها و طلب آب از عباس داستان

دردناکی دارد که مرا واقعاً تحت تاثیر قرار می‌دهد.

  مردم ایران همه علاقه زیادی به حضرت عباس دارند و مراسم زیادی با نام ایشان برگزار

می‌شود...


چلکوفسکی: من عاشق مراسمی هستم که نذر حضرت عباس می‌کنند. مانند سفره

حضرت عباس. من بسیار در آیین سفره حضرت عباس دقت کرده‌ام و مشاهده کرده‌ام که

چقدر زنان شیعه و زنان ایرانی اعتقاد به این رسم دارند ولی متاسفانه من هیچ‌گاه

نتوانستم در این مراسم شرکت کنم چون این مراسم را زنان برپا می‌کنند. من شاهد

بوده‌ام زنانی را که نذر سفره حضرت عباس کرده‌اند و حاجت گرفته‌اند. برای مثال زنی که

بچه‌دار نمی‌شد و از این طریق توانست حاجت خود را بگیرد.
 
 
مناجات دعای عرفه
نویسنده : hgoli - ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱ مهر ۱۳٩٤
 

خداى را سپاس که براى حکمش برگرداننده‏اى،و براى بخشش بازدارنده‏اى و همانند ساخته‏اى ساخته هیچ سازنده‏اى نیست،و او سخاوتمند وسعت‏بخش است،انواع مخلوقات را پدید آورد،و ساخته‏ها را با حکمتش محکم نمود،طلیعه‏ها بر او پوشیده‏ نمى‏ماند،و ودیعه‏ها نزد او ضایع نمى‏شود پاداش‏دهنده‏ هر سازنده،و بى‏نیازکننده هر قناعت‏گر،و رحم‏کننده بر هر نالان،و فرو فرستنده سودها،و نازل‏کننده کتاب جامع‏ با نور درخشان است،او شنونده دعاها،و دورکننده بلاها،و بالابرنده درجات،

و کوبنده گردنکشان است،پس معبودى جز او نیست،و چیزى با او برابرى نمى‏کند،و چیزى همانندش نیست،و اوست شنوا و بینا،و لطیف و آگاه،و بر هرچیز تواناست.خدایا به سوى تو رغبت مى‏نمایم،و به پروردگارى‏ تو گواهى مى‏دهم،اقرارکننده‏ام که تو پروردگار منى،و بازگشت من به سوى تو است،وجودم را با نعمتت آغاز کردى پیش‏ از انکه موجودى قابل ذکر باشم،و مرا از خاک پدید آوردى،سپس در میان صلبها جایم دادى،درحالى‏که از حوادث زمانه و رفت‏وآمد روزگار و سالها،

 

و مرا در آفرینش وجودم گواه نگرفتى، و چیزى از کار خلقتم را به من واگذار ننمودى،سپس براى آنچه در علمت از هدایتم گذشته بود مرا کامل میانه به دنیا آوردى،و در حال کودکى و خردسالى در میان گهواره محافظت نمودى،و از بین غذاها شیر گوارا نصیبم کردى،و دل دایه‏ها را بر من مهربان نمودى،و مادران پرمهر را به پرستارى‏ام گماشتى،و از آسیبهاى پریان نگهدارى فرمودى،و از زیادى و کمى سالمم داشتى،پس تو برترى اى مهربان،اى بخشنده،تا آنگاه که آغاز به سخن‏ کردم.

 

نعمتهاى کاملت را بر من تمام کردى،و مرا در هر سال با افزوده شدن به وجودم پرورش دادى،تا آفرینشم کامل‏ شد،و تاب و توانم معتدل گشت،حجّت را بر من واجب نمودى،چنان‏که معرفتت را به من الهام فرمودى‏ و با شگفتیهاى حکمتت به هراسم افکندى،و به آنچه در آسمان و زمینت از پدیده هاى خلقت پدید آوردى بیدارم نمودى،به سپاسگذارى و یادت آگاهى‏ام دادى،و طاعت و عبادتت را بر من واجب نمودى،و آنچه را پیامبرانت آوردند به من فهماندى،و پذیرفتن خشنودى‏ات را بر من آسان کردى،و در تمام این امور به‏ یارى و لطفت بر من منّت نهادى،سپس وقتى که مرا از بهترین خاک آفریدى،

 

 

خدایا : ظهور اقا امام زمان (عج) ما را برسان


 
 
کسى که به خدا توکل کند، خدا او را کافى است.
نویسنده : hgoli - ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ روز ٢۳ شهریور ۱۳٩٤
 

حمد و سپاس خداوندى که یادآورنده اش را فراموش نمى کند.

 


 
 
استاد دینانی
نویسنده : hgoli - ساعت ٧:٠٦ ‎ب.ظ روز ٢۱ شهریور ۱۳٩٤
 

بی دردی بدترین دردهاست.

 

 

عالم ماده و دنیا، همیشه با مشکل همراه بوده چون

 

 

عناصر در آن دارای تضادهستند.


دنیا ، اگر انسان را مغرور نکند، مرکب خوبی برای معرفت است .

 


 
 
رشد تمدن ، تخریب فرهنگ!!!!!!!!
نویسنده : hgoli - ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱٧ شهریور ۱۳٩٤
 

به نام خداوند بزرگ

 

ستایش خدای را که مالک تمام انسانها و موجودات عالم

هستی  است .

 

الهی ، ما در حصار محکم خود قرار ده زیرا در عصر خسران


بسر می برییم ! مراقب حال و احوال ما انسانها باش.


مدتی است در این  اندیشه بسر می برم که چرا انسانها با بودن


تکنولوژی و امکانات رفاهی باز سردر گم هستند.؟


نتیجه ای که دستم آمد این بود ، با رشد تمدن فرهنگها جابجا


شده یا به عبارتی در حال نابودی است .

 

 

 

-ما ایرانیان چه رایگان فرهنگ خود را از دست دادییم !

 

در حالیکه برای بدست آوردن فرهنگ

 

قرنها طول می کشد تا به ثمر برسد .!


با تمدن جدید و توخالی خود را گم کرده اییم .


(مخالف تکنولوژی نیستم ) استفاده درست نتیجه


درست دارد .  آیا استفاده درست از تکنولوژی دارییم؟!


نکته : چرا اندیشه نمی کنید در حالی که اندیشه

  هدیه الهی است.

برای ظواهر مجازی دست و پا گم کرده ایید.! فرهنگ غرب


و ضد اخلاقی جزء تخریب خانواده و فرهنگ ما ایرانیان هدفی


دیگری ندارد. کمر همت ببنید برای حفظ فرهنگ مان .


فرهنگ ایرانی و مسلمانی را حفظ کنید .


متفکران غربی علت نابودی کشور شان

فساد اخلاقی پیش بینی کرده اند.


اندیشه کنید ، خدا و اهلبیت را از یاد نبریید اگر خدا نکرده

 

فاصله افتاد سقوط در پی اش خواهد بود .


خودمان را جمع کنیم یا به عبارتی خود را بشناسیم


پراکنده نباشیم زبان و دل را یکی کنیم وگرنه خطرناک است!


یک واحد با باشیم.


تا به خدا برسیم در پی آن آرامش ما انسانها


هم حاصل می شود.

 

انسان مومن و متفکر زیرک است مراقب دین خود هست.

 

صیهونیست ها برای حفظ دین خود جهان را قبضه کرده اند!

 

چرا ما نه ،! دین کامل در نزد ماست دشمن اسلام هم می داند

 

این دین کامل نزد شیعیان است . برای یقاء دین همت کنید

 

فرهنگ کهن ایرانی را حفظ کنید.

 

قوم یهود در دنیا 15 میلیون نفر هستند  ......نگاه کنید....دنیا را!!

 

اما مسلمانان یک میلیارد و نیم .......درد در سینه دارییم.

 

یا صاحب الزمان (عج) بیا آقا ،

 

انتقام خون بی گناهان را بگیر،

 

امنیت در دنیا نیست ، زیرا حکومت ، حکومت قدرت

 

و شهوت است .

 

که مصیبت وحشتناک به بار دارد !

 

 

الهی بلا زیاد گشته خوبان گم گشته اند ! ما گناهکاران دلتنگیم

 

حجت خود را بفرست یارب

 

یا حجت بن الحسن با  گناهان ما حیات را از زمین گرفته شده

 

زمین مرده است . ای منجی جهان هستی بیا

 بخاطر عمه ات بیا

 

و دعا کنید جهان دار دنیا ،منجی موعود

 

که تمام ادیان الهی منتظر  آمدنش هستند.

 بیایید.

 


 


 
 
دعا حضرت ابراهیم (ع)
نویسنده : hgoli - ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱٤ شهریور ۱۳٩٤
 

امام باقر علیه السلام مى‌فرماید:

 

 

حضرت ابراهیم علیه السلام براى عبرت گرفتن از مخلوقات خدا در شهرها مى‌گشت،

 

 

روزى گذرش به بیابانى افتاد، شخصى را دید جامه مویین پوشیده و با صداى بلند نماز

 

 

مى‌خواند.ابراهیم علیه السلام از نماز او تعجب کرد، نشست و انتظار کشید تا نماز

 

 

او تمام شود، ولى او نماز را رها نمى‌کرد، چون بسیار به طول انجامید

 

 

ابراهیم علیه السلام او را با دست تکان داد و گفت: با تو کارى دارم نمازت را تمام کن .

 

 

عابد دست از نماز کشید و کنار ابراهیم علیه السلام نشست.

 

 

ابراهیم علیه السلام از او پرسید براى چه کسى نماز مى‌خوانى؟

 

 

گفت: براى خدا .

 

 

پرسید: خدا کیست؟

 

 

گفت: آن کس که من و تو را خلق کرده است.

 

 

گفت: طریق تو مرا خوش آمد، دوست دارم براى خدا با تو برادرى کنم،

 

 

خانه‌ات کجاست که هر گاه خواستم تو را ملاقات کنم به دیدنت بیاییم ؟

 

 

عابد گفت: خانه من جایى است که تو را به آنجا راه نیست


 

 

 

 

ابراهیم علیه السلام گفت: یعنى کجاست؟

 

 

گفت: وسط دریا.

 

 

پرسید: پس تو چگونه مى‌روى؟

 

 

گفت: من از روى آب مى‌روم .

 

 

ابراهیم علیه السلام گفت: شاید آن کس که آب را براى تو مسخر کرده است،

 

 

براى من نیز چنین کند، برخیز تا برویم و امشب را با هم باشیم .

 

 

 

آن دو حرکت کردند، وقتى به دریا رسیدند، مرد عابد بسم الله گفت و بر روى

 

 

 

 

آب حرکت کرد، حضرت ابراهیم علیه السلام نیز بسم الله گفت و به دنبالش رفت .

 

 

آن مرد از این کار ابراهیم علیه السلام خیلى تعجب کرد.. وقتى به خانه آن مرد رسیدند،

 

 

 

 

ابراهیم علیه‌السلام از او پرسید: خرج و مخارج زندگى‌ات را از کجا تامین مى‌کنى؟

 

 

گفت: از میوه این درخت، آن را جمع مى‌کنم و در تمام سال با آن معاش مى‌کنم.

 

 

ابراهیم علیه السلام از او پرسید: کدام روز از همه روزها بزرگتر است؟

 

 

گفت: روزى که خدا خلایق را بر اعمالشان جزا مى‌دهد.

 

 

ابراهیم علیه السلام گفت: بیا دست به دعا برداریم، یا تو دعا کن من آمین مى‌گویم و

 

 

 

 

 

یا من دعا مى‌کنم تو آمین بگو.عابد گفت: براى چه دعا کنیم؟

 

 

ابراهیم علیه السلام گفت: دعا کنیم که خدا ما را از شر آن روز نگاه دارد،

 

 

دعا کنیم که خدا مؤمنان گناهکار را مورد آمرزش قرار دهد.

 

 

عابد گفت: نه، من دعا نمى‌کنم .

 

 

پرسید: چرا؟

گفت: براى این که سه سال است حاجتى دارم هر روز دعا مى‌کنم

ولى هنوز دعایم مستجاب نشده است و تا آن برآورده نشود شرم مى‌کنم

 

 

 

که از خداوند چیز دیگرى بخواهم .

 

 

ابراهیم علیه السلام گفت: خداوند متعال هرگاه بنده‌اش را دوست داشته باشد،

 

 

 

دعایش را به درجه اجابت نمى‌رساند تا او بیشتر مناجات و اظهار نیاز کند، اما وقتى

 

 

 

 

بنده‌اى را دشمن دارد، یا زود دعایش را مستجاب مى‌کند و یا ناامیدش مى‌کند که دیگر

 

 

دعا نکند و بیشتر از آن با خدا صحبت نکند.

 

 

آن گاه ابراهیم علیه السلام از او پرسید: حالا بگو ببینم چه چیزى از خدا

 

 

خواسته‌اى که او براى تو برآورده نکرده است؟

 

 

مرد عابد گفت: روزى در همان جاى نمازم مشغول نماز بودم که ناگاه

 

 

کودکى را در نهایت زیبایى و جمال، با سیمایى نورانى، موهایى بلند

 

 

 

و مرتب دیدم که چند گوسفند چاق و فربه و چند گاو که گویى بر بدن

 

 

 

 

آنها روغن مالیده بودند، مى‌چرانید. من از آنچه دیده بودم بسیار خوشم آمد


 

 

گفتم: اى کودک زیبا، این گاو و گوسفندها مال کیست؟ گفت: مال خودم است

 

 

 

 

. گفتم: تو کیستى؟ گفت: من پسر ابراهیم خلیل خدا هستم . من در همان موقع دست

 

 

 

 

به دعا بلند کردم و از خدا خواستم که خلیلش را نشان من دهد


 

 

 

(ولى سه سال است که هنوز خبرى نیست .)

 

 

ابراهیم علیه السلام گفت: منم ابراهیم، خلیل خدا و آن کودک که مى‌گویى

 

 

 

 

پسر من است .

 

 

عابد گفت: الحمدلله رب العالمین که دعاى مرا مستجاب کرد.

 

 

 

 

 

و آنگاه دست در گردن ابراهیم علیه السلام انداخت و دو طرف صورت

 

 

 

 

او را بوسید و گفت: حالا بیا و تو دعا کن تا من آمین بر دعاى تو بگویم .

 

 

ابراهیم علیه السلام دست به دعا بلند کرد و گفت: خداوندا گناهان مؤمنین

 

 

 

 

 

 

و مؤمنات را تا روز قیامت ببخش و از آنها راضى باش.

 

 

و عابد آمین گفت.

 

 

آنگاه امام باقر علیه السلام فرمود: دعاى ابراهیم علیه السلام کامل است

 

 

 

و شامل حال شیعیان گناهکار ما تا روز قیامت مى‌شود.

 

 

منبع:

برگرفته از کتاب عاقبت بخیران عالم، جلد 2، اثر على محمّد عبداللهى


 
 
عاشقان محرم نزدیک است ، دعا کنید انتقام گیرنده خون امام حسین(ع) بیایید
نویسنده : hgoli - ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۱ شهریور ۱۳٩٤
 

 

 

 

جنگ در اطراف "زینب" داشت بالا میگرفت


گوش دشمن را کشید "عباس"، آوردش عراق


 
 
میلاد با سعادت امام رئوف بر تمام شیعیان مبارک باد
نویسنده : hgoli - ساعت ٧:٢٦ ‎ب.ظ روز ٤ شهریور ۱۳٩٤
 


 
 
ستایش خدای را که ستاره العیوب است.
نویسنده : hgoli - ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز ۳۱ امرداد ۱۳٩٤
 

ای ستار العیوب ، ای پوشنده خطاهای ما !


اگر پرده حجاب ما بیافتد همه از هم فرار می کنیم.


ای ابرو دار ما انسانها، ابرو ما انسانها را  حفظ کن .


ما را در حصار محکم خود قرار ده.


آمین


 
 
معشوق نباید جزء یکی باشد
نویسنده : hgoli - ساعت ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ روز ٥ امرداد ۱۳٩٤
 

گر مذهب مردمان عاقل داری


یک دوست بسنده کن که یک دل داری

 

خدای تعالی می گوید:

خدا برای کسی در درون او دو دل نیافریده

است که به دو تن بدهد.


 
 
عید فطر بر کل عالم مبارک باد .
نویسنده : hgoli - ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز ٢٤ تیر ۱۳٩٤
 

آمدن عید فطر بر شما مسلمانان مبارک باشد .

  
 
 
نویسنده : hgoli - ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز ٢٤ تیر ۱۳٩٤
 


 
 
وداع ماه مبارک رمضان در صحیفه سجادیه
نویسنده : hgoli - ساعت ٧:٥۱ ‎ب.ظ روز ٢٢ تیر ۱۳٩٤
 


خدایا اى کسى که در برابر احسان به خلق مزد نمى ‏خواهى،


و اى کسى که از بخشش پشیمان نمى‏ شوى،


و اى کسى که مزد بنده خود را افزون از عمل


ى ‏بخشى و برابر نمى‏ دهى،


نعمتت بى ‏سابقه استحقاق، و عفوت به آئین تفضل،


و عقوبتت عدل، و قضایت خیر است


اگر عطا کنى عطایت را به منت آلوده نمى‏سازى،


و اگر منع کنى منعت از روى ستم نیست.


هر که ترا شکر گزارد جزاى شکر مى‏ دهى،


و حال آنکه تو خود او را به شکر ملهم ساخته ‏اى


و هر که سپاس ترا بجا آورد پاداش مى‏ بخشى


در صورتى که تو خود سپاس به او آموخته‏ اى،


پرده مى ‏پوشى بر آنکه اگر مى‏خواستى او را رسوا مى ‏ساختى،


و بخشش مى ‏کنى بر کسى که اگر مى‏ خواستى از او دریغ مى ‏داشتى،


در حالى که آن دو از جانب تو سزاوار رسوائى و منعند.


ولى تو کارهاى خود را بر پایه تفضل بنا نهاده ‏اى،


و قدرتت را بر آئین گذشت روان ساخته‏ اى،


و آنکه را عصیان تو کرده به حلم تلقى نموده ‏اى،


و آنکه را در باره خود قصد ستم کرده مهلت داده ‏اى.


تو ایشان را به مداراى خود مهلت مى ‏دهى تا مگر باز گردند،


و در مؤاخذه ایشان شتاب نمى‏ کنى تا مگر توبه کنند


تا کسى از ایشان که بر خلاف رضاى تو


مستوجب هلاک شده به مهلکه در نیفتد،


و کسى از ایشان که به سوء استفاده از نعمت تو


سزاوار بدبختى شده بدبخت نگردد


مگر بعد از آنکه راه هر بهانه بر او بسته شود


و حجت از هر حجت بر او تمام گردد.


و این اتمام حجت پر تو کرمى


از آفتاب عفو تو است اى خداى کریم


و میوه منفعتى از بوستان شفقت تو است اى خداى حلیم


توئى که براى بندگانت درى بسوى عفو خود گشوده اى،


و آن را توبه نامیده‏ اى و بر آن در راهنمائى


از وحى خود قرار داده‏ اى تا آن را گم نکنند،


پس تو خود که منزه و جاوید است نامت،


فرموده ‏اى «بسوى خدا توبه‏اى خالص و پیراسته از نفاق کنید.


تا مگر پروردگارتان گناهانتان را محو کند،


و شما را به بهشتى که نهرها از زیر درختان آن روان است در آورد.».در آن روز که خدا پیغمبر خود را و آنان را که


به او ایمان آورده ‏اند خوار نمى ‏گذارد،


و در حالى که نورشان پیش رویشان


و از سمت راستشان روان است مى ‏گویند:


اى پروردگار ما، نور ما را براى ما کامل ساز و ما را بیامرز،


زیرا که تو بر هر چیز توانائى پس بعد از گشودن در،


و به پا داشتن راهنما، عذر آن کس که از ورود


به آن منزل غفلت ورزد چه خواهد بود؟!


«گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست؟» .و توئى که در معامله، بر عطاى خود به بندگان، افزوده‏ اى؛


تا در تجارتهاشان، با تو سود برند،


و در *** کردن بسوى تو کامیاب گردند،


و از تو بهره‏اى افزون یابند و به همین سبب

 


تو خود که مبارک نام و بلند مقامى فرموده ‏اى:


«هر که کار نیکى بجا آورد پس مزدش ده برابر آن است


و هر که کار بدى را مرتکب شود


پس جز بمانند کارش کیفر داده نمى ‏شود»


و نیز فرموده‏ اى: «مثل کسانى که


اموال خود را در راه خدا انفاق مى ‏کنند؛


مانند دانه‏اى است که هفت خوشه برویاند


که در هر خوشه صد دانه باشد،


و خدا این شمار را براى هر که بخواهد مضاعف مى ‏سازد»


و نیز فرموده ‏اى: «کیست آنکه به خدا قرض الحسنه ‏اى دهد


تا خدا آن را برایش چندین برابر سازد؟»و همچنین نظائر این وعده‏ ها از افزایشهاى حسنات


که در قرآن نازل فرموده ‏اى.


و توئى که بوسیله تشویقت که متضمن بهره بندگان است


آنان را به امورى هدایت فرموده ‏اى


که اگر آن را از ایشان مى‏پوشیدى


چشمهاشان آن را درک نمى‏ کرد،


و گوشهاشان آن را فرا نمى‏ گرفت،


و دست اندیشه ایشان به آن نمى‏ رسید


از این رو فرموده ‏اى: «مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم،


و مرا سپاس بگزارید و کفران مکنید»


و نیز فرموده ‏اى: «هر آینه اگر شکر کنید شما را فزونى دهم،


و اگر کفران کنید همانا که عذاب من سخت است.»


و نیز فرموده ‏اى: «مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم،


آنانکه از خواندن من کبر مى ‏ورزند زود است که به خوارى به دوزخ در آیند.».پس دعاى خود را عبادت و ترکش راتکبر نامیده‏ اى،


و بر ترک دعا به دخول دوزخ با خوارى تهدید فرموده ‏اى.


و به این سبب بندگان ترا به نعمتت یاد کردند،


و به فضیلت شکر گزاردند، و بر حسب فرمانت ترا خواندند،


و براى افزودن احسانت در راه تو صدقه دادند،


و تنها راه نجاتشان از خشم تو


و دست یافتنشان بر رضاى تو در آن بود.


و اگر مخلوقى مخلوق دیگر را بمانند آنکه


تو بندگانت را به خود راهنمائى کرده ‏اى،


بسوى خود راهنمائى مى ‏کرد مورد ستایش مى ‏بود.


پس ترا سپاس تا آنجا که راهى در سپاس تو یافت شود،


و تا آنجا که براى سپاس لفظى که در ستایش تو بکار رود


و معنائى که به سپاس منصرف گردد باقى باشد.


اى کسى که احسان و فضل را بر بندگانت انعام فرموده‏ اى،


و ایشان را به نعمت و عطا فرا گرفته‏ اى،


چه آشکار است در زندگى ما نعمت تو!


و چه سرشار است بر ما احسان انعام تو!


و چه بسیار ما را به نیکى و احسان خود اختصاص داده ‏اى


ما را به دین برگزیده و آئین پسندیده و راه آسان خود رهبرى فرموده ‏اى،


و به تقرب نزد خویش، و رسیدن به کرامت خویش بینا ساخته ‏اى.خدایا و تو ماه رمضان را از جمله آن وظائف ممتاز


و فرائض مخصوص قرار داده ‏اى:


همان ماه رمضان که آن را


از همه ماهها اختصاص بخشیده‏ اى،


و از همه زمانها و روزگارها برگزیده ‏اى،


و بر همه اوقات سال برترى داده‏ اى،


به سبب قرآن و نورى که در آن فرو فرستاده‏ اى


و به سبب آنکه ایمان را در آن ماه مضاعف ساخته ‏اى،


و روزه را در آن ماه واجب کرده ‏اى،


و بپا خاستن براى عبادت را در آن ترغیب فرموده‏ اى،


و شب قدر را در آن تجلیل نموده‏ اى:

 


آن شب قدر را که خود از هزار ماه بهتر است.


ما را به سبب آن بر سایر امتها تفضیل داده‏ اى،


و به فضیلت آن بجاى اهل ملتها برگزیده ‏اى


از این رو روزش را بفرمان تو روزه داشتیم.


و شبش را بیارى تو به عبادت برخاستیم.


در حالى که بوسیله صیام و قیامش خود را


در معرض آن رحمتى که ما را بر آن عرضه کرده‏ اى در آوردیم،


و آن را وسیله ثواب تو قرار دادیم. و تو به عطاى خواسته ‏ها قادرى


و به آنچه از فضل و احسانت مسئلت شود بخشنده ‏اى


و به هر کس که آهنگ قرب تو کند نزدیکى.


و این ماه در میان ما ستوده زیست،


و با ما پسندیده مصاحبت کرد


و بهترین سودهاى جهانیان را بهره ما ساخت،


و آنگاه به هنگام پایان یافتن وقت و سرآمدن مدت


و کامل شدن شماره اش از ما جدا شد،


 

خدایا، بر محمد پیغمبر ما و آل او رحمت فرست،


همچنانکه بر فرشتگان مقرب خود رحمت فرستادى.


و بر او و آلش رحمت فرست،


همچنانکه بر پیغمبران مرسلت رحمت فرستادى


و بر او و آلش رحمت فرست،


همچنانکه بر بندگان صالحت رحمت فرستادى،


و بهتر از آن اى پروردگار جهانیان:


چنان رحمتى که برکتش بما برسد،


و نفعش بما عاید شود


و به موجب آن دعایمان مستجاب گردد،


زیرا که تو کریمتر کسى هستى که بر او توکل کنند


و بخشنده ‏تر کسى هستى که از فضلش مسئلت نمایند.


و تو بر هر چیز قدرت بى ‏نهایت دارى.

 

 

 

 


 
 
شهادت اسدالله ، حضرت علی (ع) بر عالم هستی تسلیت می گوییم .
نویسنده : hgoli - ساعت ۸:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱٥ تیر ۱۳٩٤
 

دلیل خلقت عالم علی بود

به سر حق محرم علی(ع) بود


 
 
شب احیاء- بوی یار می رسد
نویسنده : hgoli - ساعت ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱٥ تیر ۱۳٩٤
 

اعمال مشترکه شبهاى قدر

شب نوزدهم اوّل شبهاى قدر است و شب قدر

همان شبى استکه در تمام سال شبى به خوبى و

فضیلت آن نمى رسد و عمل در آن بهتر است از عمل

در هزار ماه و در آن شب تقدیر

امور سال مى شود و ملائکه و روح که اعظم ملائکه است

در آن شب به اذن پروردگار به زمین نازل مى شوند

و به خدمت امام زمان علیه السلام مشرّف مى شوند

و آنچه براى هرکس مقدّر شده است بر امام زمان علیه السلام

عرض مى کنند و اعمال شبهاى قدر بر دو نوع است یکى آنکه

در هر سه شب باید کرد و دیگر آنکه مخصوص است به هر شبى

امّا اوّل پس ‍ آن چند چیز است :

اوّل غسل است علاّمه مجلسى فرموده که غسل این شبها را

مقارن غروب آفتاب کردن بهتر است که نماز شام را باغسل بکند .

دوّم دو رکعت نماز است در هر رکعت بعد از حمد هفت


مرتبه توحید بخواند و بعد از فراغ هفتاد مرتبه


اَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَاَتُوبُ اِلَیْهِ بگوید در روایت نبوى صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَ

الهاست که از جاى خود برنخیزد تا حقّ تعالى او را و پدر و

مادرش را بیامرزد


دوستان التماس دعا

 

 

 

 


 
 
دعای ابو حمزه ثمالی
نویسنده : hgoli - ساعت ۸:٠٩ ‎ب.ظ روز ٩ تیر ۱۳٩٤
 

سُبْحـانَ مَنْ یعْلَمُ

منزه است آنکه


جَوارِحَ الْقُلُوبِ سُبْحـانَ مَنْ یحْصی عَدَدَ الذُّنُوبِ سُبْحـانَ مَنْ لا


مصیبات و تأثرات دل‌ها را داند، منزه است آنکه شماره گناهان را دارد، منزه است آنکه

 

 

یخْفی عَلَیهِ خافِیةٌ فِی السَّماواتِ وَالاَْرَضینَ سُبْحـانَ الرَّبِّ


چیزی در آسمان‌ها و زمین‌ها بر او پنهان نماند، منزه است پروردگار

 

 

الْوَدُودِ سُبْحـانَ الْفَرْدِ الْوِتْرِ سُبْحـانَ الْعَظیمِ الاَْعْظَمِ سُبْحـانَ مَنْ


مهرپیشه، منزه است یکتای یگانه، منزه است خدای بزرگ و بزرگتر،

 

 

 

 


 
 
آمدن ماه مبارک رمضان بر عالم هستی مبارک باد
نویسنده : hgoli - ساعت ٦:٠٤ ‎ق.ظ روز ٢۸ خرداد ۱۳٩٤
 

یا علی (ع) ادرکنی


دلیل خلقت عالم علی(ع) بود


کلام اول آدم علی (ع) بود


 

نکته: هرچه گفتند حضرت علی چند سالش است ؟


دنیای 63 سال است .


سن لایتناهی اش،  روزی که خدا خلقت عالم می کرد


در پس پرده علی را تماشا می کرد.!

 


افتخار شیعیان ، عشق شیعیان ،


حضرت علی (ع)  است

 

 

 

 

 


 
 
یا ابا صالح مهدی ادرکنی
نویسنده : hgoli - ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز ٢٤ خرداد ۱۳٩٤
 

بنویس که هر چه نامه دادم نرسید

بنویس که یک نفر به دادم نرسید

بنویس قرار من و او جمعه‌ی بعد

این هفته که هر چه ایستادم نرسید

 

 

 

دلهای ما خون است

 

 

عزیز حضرت زهرا(ع) بیا


 
 
یا ابا صالح مهدی ادرکنی
نویسنده : hgoli - ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز ٢٤ خرداد ۱۳٩٤
 

بنویس که هر چه نامه دادم نرسید * * * بنویس که یک نفر به دادم نرسید

بنویس قرار من و او جمعه‌ی بعد * * * این هفته که هر چه ایستادم نرسید

 

دلهای ما خون است

عزیز حضرت زهرا(ع) بیا


 
 
خدایا .......
نویسنده : hgoli - ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز ٢۱ خرداد ۱۳٩٤
 

هیچ معصیت نیست بتر فراموشی حق.

 

تذکره الاولیاء عطار نیشابوری


 
 
 
نویسنده : hgoli - ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز ٢۱ خرداد ۱۳٩٤
 

هیچ معصیت نیست بتر فراموشی حق.

 

تذکره الاولیاء عطار نیشابوری


 
 
او حتما خواهد آمد ، حکومت ستمگران را نابود می کند
نویسنده : hgoli - ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳ خرداد ۱۳٩٤
 

ای مردم جهان :


ای تمام ادیان دنیا بدانید و می دانید !

از نسل محمدبن عبدالله (ص)نوره دیده حضرت علی (ع)

  اسدالله ،فرزندی خواهد آمد

بیناد ظلم را خواهد برچید .


ای  سیاستمدار ان زورگوئی،

با ظلم و ستم خود نابودی حکومت کثیف

خویش را رقم می زنید.لعنت خدا بر شما باد.


 

مهدی (عج ) موعود حتما خواهد آمد

و انتقام خون بی گناهان را می گیرد.

 


 
 
منجی موعود و وعده داده شده حتمأ خواهد آمد
نویسنده : hgoli - ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱٠ خرداد ۱۳٩٤
 

دیار اسلام چون خانه تو است


و اهل آن عیالان تو

 

فضیل عیاض

تذکره الاولیاء عطار نیشابوری

 


 
 
میلاد باسعادت قمر بنی هاشم (ع) حضرت عباس (ع) مبارک باد. قرن آینده قرن محمد (ص)خو
نویسنده : hgoli - ساعت ٩:۱۱ ‎ق.ظ روز ٢ خرداد ۱۳٩٤